Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Sanat Terimi » Camaltı resmi

Camaltı resmi

Camaltı resmi04 Haziran 2013 - 06:06 | Vasili Kandinsky'nin 1910 tarihli "Glass Painting with the Sun (Small Pleasures)" isimli çalışması.
Camaltı resmi (Fr. peinture sous verre): Camın arka yüzeyine toz boya, guvaş, yağlıboya ya da akrilik boya ile yapılan resim türü.

Görünüşte kağıt ya da tuvale yapılan resimlere benzer. Ancak çalışma yöntemi bu resimlerin tersidir. Resmi yapmaya desenden ve en üstte görünen ayrıntılarla başlanır. İmza ve tarihi en başta koymak gerekir. Daha sonra çizgiler arasındaki yüzeyler ve en son olarak da fonda görünen renkler uygulanır. Kimi zaman camın boyanmayan yüzeyinden görünen zeminine yaldızlı kağıt, ayna, Türkiye'deki bazı örneklerde de kumaş kullanıldı.

Yahudiler ve Hıristiyanlar'dan önce Doğulu ustaların cam yüzeyleri boyadıkları bilinmektedir. Camaltı resmi Bizans Dönemi'nde Konstantinopolis'te, 16. yy'da İtalya'da, 17. yy'da Fransa ve Almanya'da, 18. yy'da ise tüm Avrupa'da yaygınlaştı. Zamanla bir halk sanatı türüne dönüştü. Temaları genellikle dini öğeler olan camaltı resminde, halk tarzında ise efsaneler, gündelik yaşamdan sahneler, kral portreleri konu edildi. Endüstri Devrimi'nden ve taş baskı resmin keşfedilmesinden sonra camaltı resmi yok olmaya yüz tutarken, Kandinsky, Klee gibi sanatçıların bu konuya dikkat çekmesiyle Picasso, Duchamp, Moholy-Nagy, Kokoschka gibi sanatçılar cam üzerine çalıştılar.