Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Diğer » Ahmet Yeşil’in “İz/ler”i peşinde…

Ahmet Yeşil’in “İz/ler”i peşinde…

Ahmet Yeşil’in “İz/ler”i peşinde…17 Ocak 2024 - 02:01
Ressam Ahmet Yeşil’in son dönem çalışmalarından oluşan “İz/ler” başlıklı yeni kişisel sergisi, Brieflyart Galeri’de izleyicilerle buluştu.
Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda sergi açan, karma sergilere dahil olan ve önemli koleksiyonlarda eserleri bulunan Ahmet Yeşil’in son dönem çalışmalarından oluşan “İz/ler” serisi de diğer çalışmalarında olduğu gibi çok katmanlı, çok sesli eserler. Aslında sanatçı eserlerini oluştururken duygularının izlerini aktarmak için yola çıkmaz. Duygu potasında erittiği tüm bu duygu anıları, birikimleri, yaşanmışlıkları, özlemleri, tutkuları, heyecanları, düşüncüleri, acıları, mutlulukları resmin oluşum sürecinde bir ahenk içinde fırçanın ritmiyle tuvale yansır. Resim bittiğinde bu ritim ahengi sanatçının kendisine de yepyeni sorular sormasına yol açar. İzleyici kadar sanatçı da resmin karşısında onlarca sorunun cevabını arar. Resim artık bir duygu denizidir. İzler, imgeye dönüşmüştür. Artık izleyici bu imgeler arasında kendi gerçeğini, kendi duygu fırtınalarını görmeye başlar. Sanatçı geri planda, hem kendi resmini hem de resmini inceleyenlerini izler.
 
Ahmet Yeşil’le yakın zamanda izleyiciyle buluşan sergisi “İz/ler” hakkında konuştuk. 
 
İz/ler serisi, duygu potasında erittiğiniz anıları, birikimleri, özlemleri, tutkuları, acıları ve mutlulukları içeriyor. Bu serinin oluşturulma sürecindeki duygusal deneyiminizden bahsedebilir misiniz?
 
Sanatçı sorduğu tüm sorularla yüzleşmeye başladığı andan sonra ortaya çıkan duygu ve düşüncelerinin yansıması olarak, yaşamın güncel ve yaşanmışlığı arasından ileriye doğru hayal ettiği düşlerinin izleri, sosyal, toplumsal, özel tüm duygu ve düşüncelerin sanat diliyle yanıtını aramaya başlar. İmgenin, izleyicinin kendi duygu ve düşüncelerinin karşılığı olarak kendine ait olanı çoğaltarak üretir. Bu duygu ve düşüncelerimin yansıması diyebilirim.
 
İz/ler serisinin diğer çalışmalarınızdan farklılaştığını düşündüğünüz özel bir yönü veya tema var mı?
 
Temayı izleyicinin eserle yüzleşmeye başladığı anda kurduğu, duyumsadığı, kendi dünyasında yaratığı imgeye bıraktım. Ben sadece yapıtın katmanları arasında yüzeye doğru yaratmaya çalıştığım derinliğin illüzyon etkisiyle izleyicinin duygu ve düşüncesini provoke ederek yüzleşmesini istedim.
 
 
Ahmet Yeşil, “İz (İmgeler 6)”, 2023 
 
Renk kullanımınız, kompozisyon ve tema İz/ler serisinde özellikle vurgulanan unsurlar. Bu unsurları belirlerken ne tür etkileşimler veya ilham kaynakları sizi yönlendirdi?
 
Renk, sanatın duyusal izlenim taşıyan doğaya öykünme, idealize etme ve soyutlaştırma temelli serüveninde, ressamın imgelerini kurmak için kullandığı temel araçlardan biridir ya da yansıtmaya dayalı renk ve ışık iki ayrı kavram olarak çalışmalarımda bu ikisi arasındaki ilişki üstüne pratikler yaparak ışığa, ritme odaklanırım. Yapıtlarımın ortak konusu ritim ve ışığın, enine boyuna, dikey yatay hareketli kurgusal, düzensiz gibi duran ritmik dizilişlerle yaratmaya çalıştığım, görme, algılama ve duyumsamayla izleyiciyi kendisiyle yapıt arasındaki ilişkiye zorlamak, onu duygu ve düşüncelerini provoke ederek. İç ve dış dünyasıyla yapıt üzerinden kendini izlemesi olarak açıklayabilirim.
 
 
Ahmet Yeşil, “İz (İmgeler 1)”, 2023
 
 
Eserlerinizde doğanın güzelliği ve dönüşümü sıkça betimleniyor. Bu temalar sizin için ne ifade ediyor ve neden bu konulara odaklanıyorsunuz?
 
Sergideki son işlerimde semboller ve simgeler kullanmadan sadece yaşımın içinden akıp gelen, bizimle buluşan veya ıskaladığımız anın yaratığı duygu ve düşüncenin dışavurumudur diye bilirim. Görsele dokunurken sizde yaratığı algı gerçekte, günlük yaşamımızda yürürken sıkça göremediğimiz ama bildiğimiz canlı, cansız yaşamın içindeki tün unsurlar gerçekte bizimle beraber yaşar. Bundan soyutlanamayız, yaşarken başımıza olumlu olumsuz ne geldiyse fark edemediğimizin farkına varırız. Bu duygu ve düşünce yoğunluğu ile sanatımla ifade etmeye çalışıyorum.
 
 
Ahmet Yeşil, “İz (İmgeler 2)”, 2003
 
Sergi kataloğunu kaleme alan Fırat Arapoğlu, eserlerinizi romantik ve melankolik bir güzellikle ilişkilendiriyor. Bu özellikleri eserlerinizde bilinçli bir şekilde mi kullanıyorsunuz?
 
Elbette bilinçaltının dışa vurumu diyebileceğimiz, yaşanmışlıkların, gerçekleştiremediğimiz kurgu ve düşüncelerin, bıraktığı etkinin, yüzeye çıkması sanat yapıtının plastik unsurlarından birine dönüşmesi yadsınamaz.
 
İz/ler serisiyle izleyiciyi nasıl etkileşime geçmeye davet ediyorsunuz? İzleyiciden beklediğiniz tepkiler nelerdir?
 
Sanatçı, sanatsever, izleyici bağı elbette sanatçının eserleri üzerinden kurulan ilişkidir. İzleyici eserle buluştuğu anda soru sormaya başlamışa eserle iletişim kurarak içselleştirmeye başlamıştır. O andan itibaren sanatçıyla da bir bağ kurmaya başlar.
 
 
Ahmet Yeşil, “İz (İmgeler 3)”, 2023 
 
Sanatınızda kullanılan semboller ve imgeler, izleyiciyle kurduğunuz duygusal ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bu semboller sizin için ne ifade ediyor?
 
Halatın nesnel kimliği üzerinden sanatsal objeye dönüşen ipin/halatın ritmi yaşamın ritmiyle beraber yaratığı kosmos plastik bir dile dönüşürken sanatıma da özgün bir kimlikle kurgulanan eserin içinde yaratığı metaforun ritmi üzerinden imgenin izleyicinin duygu ve düşüncelerine dokunma.
 
 
Ahmet Yeşil, “İz (İmgeler 4)”, 2023
 
İz/ler sergisinin kapanışından sonra gelecek projeleriniz veya planlarınız nelerdir? Yeni bir konsept veya tema üzerinde mi çalışmayı düşünüyorsunuz?
 
2024 yılı benim 45. sanat yılım. Kasım 2024’te İstanbul’da DG Art Project’te bir sergi var. Ocak ayında sanat danışmanım Ümmühan kazanç hanım ve galeriyle oturup yurtiçi ve dışı sergi programını oluşturacağız. Birçok yeni teklifi değerlendireceğiz.
Yeni kavram, konseptlerle ve yeni işlerle sizlerle buluşma umuduyla.
 
 
Ahmet Yeşil, “İz (İmgeler 5)”, 2020