Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Diğer » Gate 27'nin yeni Almanak'ı yayınlandı

Gate 27'nin yeni Almanak'ı yayınlandı

Gate 27'nin yeni Almanak'ı yayınlandı13 Haziran 2024 - 03:06
Uluslararası konuk programı Gate 27, konuklarıyla deneyimlediği yaratıcı serüvenin güncesini 2022-2023 yıllarını kapsayan yeni Almanak’la tutmaya devam ediyor.

Gate 27’nin 2022 ve 2023 yıllarındaki faaliyetlerini kapsayanAlmanak’ın güncel edisyonu, okuyucuları du¨s¸u¨ncenin ve sanatın o¨ncu¨lerini; sanatc¸ıları, du¨s¸u¨nu¨rleri, yenilikc¸ileri ve kendi maceralarını cesurca izleyen ruhları kes¸fetmeye davet ediyor.

Gate 27’nin Kurucusu Melisa Sabancı Tapan;“Bu Almanak aracılıgˆıyla, her bir katılımcının Gate 27’deki olagˆanu¨stu¨ yolculugˆunu ve yaratıcılıgˆını nasıl sınırsız bic¸imlerde sergiledigˆini aktarmaktan bu¨yu¨k mutluluk duyduğunu” ifade ederek ekliyor; “Gate 27, meraklı zihinler ic¸in bir toplanma noktası, bilginin ve kes¸fin kutlandıgˆı bir alan. Sanatc¸ıları agˆırlamakla bas¸layan bu seru¨ven, danıs¸ma kurulumuzun, gec¸mis¸ konuklarımızın ve ekibimizin katkılarıyla s¸ekillenerek, sanatsal pratikler aracılıgˆıyla su¨rdu¨ru¨lebilirlik ve ekonomik gelis¸ime yo¨nelik genis¸ bir vizyona do¨nu¨s¸tu¨. Bu yayın Gate 27’nin c¸ok katmanlı yolculugˆunu ve ic¸inde barındırdıgˆı degˆerleri kayıt altına almanın yanı sıra birlikte c¸alıs¸tıgˆımız her bireyin ve disiplinin, bu¨yu¨k bir bu¨tu¨nu¨n parc¸aları olarak nasıl bir araya geldigˆini ve birbirimizi nasıl gu¨c¸lendirdigˆimizi go¨steriyor. Gate 27’yi sadece bir bulus¸ma noktası degˆil, aynı zamanda su¨rekli gelis¸en, canlı ve evrilen bir ekosistem olarak s¸ekillendirmeyi hedefliyoruz. Su¨rekli gelis¸im, yenilik ve kes¸if ruhu ic¸inde, daha iyi bir du¨nya ic¸in birlikte c¸alıs¸maya devam edecegˆiz.”

Almanak, içerdiği faaliyet raporu ve röportajlarla önceki yıllardan farklılaşıyor

Gate 27’nin güncel Almanak’ı geçmiş yıllardan farklı olarak kurumun son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporun yanı sıra, Gate 27’nin iş birlikçileri ve konuklarıyla gerçekleştirilen röportajları da içeriyor.  Gate 27 Direktörü Burak Mert Çiloğlugil, hazırladığı faaliyet raporu ve röportajlar aracılığıyla “gec¸mis¸ iki yılı go¨zden gec¸irerek temize c¸ekmeyi ve gelecegˆe nasıl bir perspektiften baktıklarını sunmayı amac¸ladıklarını” belirterek ekliyor; “Gate 27, kuruldugˆu gu¨nden bu yana tu¨m altyapı, operasyon ve programlarını Birles¸mis¸ Milletler Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Hedefleri 11, 12, 13 ve 16 dogˆrultusunda hazırlayarak disiplinler arası c¸alıs¸mayı tes¸vik ediyor. So¨z konusu maddeler dogˆrultusunda s¸ehir ve topluluklar, iklim krizi ve c¸evre, sorumlu u¨retim ve tu¨ketim ile barıs¸ ve adalet ıs¸ıgˆında daha gu¨c¸lu¨ kurumların ins¸a edilmesine odaklanılıyor ve bu dogˆrultuda c¸alıs¸malarda bulunan konuklar Gate 27’ye davet ediliyor. Farklı konularda c¸alıs¸an sanatc¸ılar, bilim insanları ve sosyal giris¸imciler, program kapsamında genis¸ bir yelpazede projeler gerc¸ekles¸tiriyorlar. 2022 ve 2023 yıllarında agˆırlanan konuklarımızın c¸alıs¸maları, sadece kendi alanlarında degˆil, aynı zamanda toplumda ve c¸evrede olumlu degˆis¸iklikler yapma potansiyeline sahip.”