Milliyet Sanat

Postmodern

Postmodern13 Nisan 2021 - 12:04

Postmodern sanat anlayışı, modern ve özcü sanat anlayışlarından 20.yüzyılda en radikal şekilde kopuşu ifade eder. Gerçekten de bu radikal kopuş, sanatın tanımlanması ve değerlendirilmesiyle, onun estetik etkileriyle ilgili bütün modernist kavrayışları yerle bir eder.Postmodernizm, sanat eserini güzel kılan şeyin, eserin içkin biçimsel özellikleri olmadığını; belli bir kültür dönemini karakterize ederek, tarihsel değerleri ve uzlaşımları olduğunu ileri sürer. Postmodernizm ile birlikte sanatın ve sanat eserinin ‘’biricik’’ değil de, ‘’yenileyici’’ olabileceği bir ilke haline getirilir. Postmodernist anlayış bir zanaat ürününü de pekala sanat olarak tanımlar. Bu şekilde çoğulculuğun savunuculuğunu yapan postmodernist sanat anlayışı, kes-yapıştırın veya montajın önemine de vurgular. Bu sayede sanat alanını genişletir. Postmodernist anlayış bir zanaat ürününü de  sanat olarak tanımlar.