Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Diğer » Arter’de altı haftalık sanat semineri

Arter’de altı haftalık sanat semineri

Arter’de altı haftalık sanat semineri09 Nisan 2024 - 05:04
Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen ve farklı içerik ve yaklaşımlara odaklanan çağdaş sanat seminerleri, sanatçı Kerem Ozan Bayraktar’ın yürütücülüğünde 30 Nisan günü başlayacak olan “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” başlıklı altı haftalık etkinlikle devam ediyor. Bayraktar’la seminerin detaylarını konuştuk.
Çağdaş sanat alanında temel tartışmaları ve güncel eğilimleri, Arter’in programı ve Arter Koleksiyonu’yla ilişkilendirerek ele alan çağdaş sanat seminerleri, yapıtlarla ilişki kuran bireylerin kendi sorularını oluşturmasında yol gösterici olmayı amaçlıyor. 
 
Sanatçı ve öğretim üyesi Kerem Ozan Bayraktar’ın yürütücülüğünü üstleneceği altı haftalık “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” semineri, sanatta gerçeklik algılarının felsefe, tarih ve bilimle birlikte evrimini ele alacak. Nelson Goodman’ın çoklu dünyalar teorisinden ilham alan sunum ve tartışmalar, tarih boyunca sanatın yarattığı dünyalara ve anlamın bu dünyalarda nasıl şekillendiğine odaklanacak. Farklı biçimsel yaklaşımları, soyutlama süreçlerini ve sistemik yöntemleri incelerken, çeşitli teorik çerçevelerden yararlanarak sanat ve anlam üretiminin dinamik yapısını vurgulayacak seminer dizisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtların yanı sıra hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı yerlerinden çağdaş sanat örneklerine odaklanarak çeşitli alıştırmalarla desteklenecek.
 
Altı haftalık “Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?” seminer dizisi, 30 Nisan, 7-14-21-28 Mayıs ve 4 Haziran 2024 Salı günleri 19:00’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Seminerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Mobilet’ten veya Biletix’ten, toplu katılım veya her modül için ayrı ayrı olacak şekilde temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir. 
 
Seminerin detaylarını sanatçı ve öğretim üyesi Kerem Ozan Bayraktar’la konuştuk.
 
 
30 Nisan’da Arter’de başlayacak "Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?" başlıklı çağdaş sanat seminerinin temelindeki felsefi ve sanatsal sorulardan bahseder misiniz?
 
Seminer filozof Nelson Goodman’ın “dünya yapma” isimli kavramından ilham alıyor. Goodman, farklı disiplinlerin dünya inşa etme yöntemlerini, gerçekliğin oluşma koşullarını analiz eden bir düşünür. Örneğin bilim, gözlem ve deney yoluyla deneysel dünyalar inşa ederken, sanat, hayal gücü ve yaratıcılık yoluyla estetik dünyalar inşa ediyor. Felsefe ise mantıksal analiz ve sorgulama yoluyla kavramsal dünyalara yönelik bir etkinlik. Bunlar elbette birbirlerinden keskin bir biçimde ayrılmıyor ve birinin yapma tarzı diğerinin konusu olabilir. Seminerde bu aks üzerinde farklı dünya yapma yollarını yapıtlar üzerinden inceleyeceğiz. 
 
"Dünyalar Nasıl Yapılır ve Dünyalar Nasıl Yıkılır?" başlıklı çağdaş sanat semineri altı hafta sürecek. Bu altı hafta içinde haftalık nasıl bir akış olacak?
 
Seminer gerçeklik ile ilişkimizde gündelik hayattan örneklerle; sıradan olanın önemi ile başlıyor. Gerçekliği fark etmeden nasıl kurduğumuzu, alışkanlıklarımızın ve arka planımızın bunun üzerindeki etkisini tartışacağız. Ardından Goodman’ın sistemine giriş yapacağız ve “Dünyalar Nasıl Yapılır” isimli kitabında bahsettiği dünya yapma yollarını sanatçıların nasıl kullandığına odaklanacağız. İlerleyen bölümlerde sanat tarihsel anlatıların kurgusuna, biçim ve içerik ilişkilerine ve son olarak nesnelere değil sistemlere yönelen sanat yapılarına bakacağız. 
 
 
“Pervanelerin Ötesinde”, Zilvinas Kempinas, 2013, Arter Koleksiyonu, Sergiden yerleştirme görüntüsü: OyunBu, 2022, Fotoğraf: Orhan Cem Çetin
 
Sanatta gerçeklik algılarının felsefe, tarih ve bilimle birlikte evrimini ele alırken, hangi tarihsel ve felsefi bağlamlardan yararlanacaksınız?
 
Seminer çağdaş sanata yönelik olmakla birlikte Rönesans’tan bu yana birçok yapıta da değiniyor çünkü günümüzdeki sanat algısını anlamak ve tarihin nasıl gerçeklik inşa ettiğini kavramak için zaman zaman geçmişe gitmek ve onu yorumlamak gerekiyor. Seminer felsefi olarak realizm ve irrealizm gibi dış dünyayla ilişkimizi açıklayan hareketlerden besleniyor.  
 
Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtların seminerdeki rolü nedir ve bu eserler hangi konuları ele alacak?
 
Koleksiyondan birçok yapıt seminerde hemen hemen tüm başlıklar içinde yer buluyor. Burada amaç koleksiyonların da sabit anlamlarla yüklü eserlerden değil farklı yorumlamalarla zenginleşen birliktelikler olduğunu vurgulamak. Eserler onlara yazdığımız künye bilgilerinden ibaret değiller ve her zaman yeni bağlamlarda yer alabilirler. Zaman zaman hiçbir arada düşünemeyeceğimiz eserler karşılıklı ele alındıklarında yeni anlam katmanları açabiliyor. Seminerde bu sınırları da keşfetmeye çalışacağız. 
 
  
 
 
“Patates Ev”, Sigmar Polke, 1967, Arter Koleksiyonu, Sergiden yerleştirme görüntüsü: Saat Kaç, 2019, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
 
 
Son olarak, seminerin katılımcılar üzerindeki etkileri ve sanat alanında yeni düşünce ve yaklaşımlar geliştirmeye nasıl katkıda bulunmayı hedefliyorsunuz?
 
Bu seminerin temel amaçlarından sanata yönelik fikirlerimizin nereden beslendiğini ve neden o şekilde olduğunu sorgulamak. Kendi düşünce biçimimizi fark ettiğimizde onu değiştirme potansiyelimiz de doğuyor. Olayları onlarla her karşılaştığımızda aynı şekilde okumak zorunda değiliz. Hatta Goodman’a göre bu bir okuma bile değil, bizzat yorumlarken dünyalar yapıyoruz. Bu bakış açısının sadece sanat değil gündelik yaşamdaki tüm etkinliklerimiz için değerli katkıları olacağını düşünüyorum. Statik bakış açılarının esnemesi, bizim gördüğümüz dışımızda farklı olasılıkların da olduğunu fark etmemize neden olabilir. İdeolojilerden tümüyle sıyrılamıyoruz ancak tekelci estetik ideolojilerden kurtulmak mümkün.